عوارض رینیت آلرژیک

عوارض رینیت آلرژیک

رینیت آلرژیک در ارتباط عوارض و بیماری های همراهی می باشد . کودک مبتلا به رینیت آلرژیک از نظر ظاهر خسته  و نا امید است . سینوزیت مزمن  یک عارضه  شایع رینیت آلرژیک است ، هر چند در برخی موارد  سینوزیت  مزمن با عفونت های چرک زا در ارتباط است ،اما در اکثر  بیماران ،ضخامت بارز  مخاطی کدورت سینوسی و پولیپوز بینی  به همراه التهاب ، کشت های منفی  خواهند داشت .  روند التهابی  با ائوزینوفیلی بارز مشخص می شود . آلرژن  ها ،احتمالا قارچ ها ، ممکن است عوامل تحریک کننده باشند . سینوزیت به عنوان  جزئی از آسم  سه گانه (آسم ،سینوزیت همراه  با پولیپوز  بینی و حساسیت  به آسپرین )اغلب به سختی  به درمان پاسخ می دهد . بیمارانی  که تحت جراحی  های آندوسکوپیک  مکرر قرار  گرفته اند ،با  هر اقدام موفق  بهره درمانی کمتری خواهند برد.

عوارض-رینیت-آلرژیک

رینیت همراه با آسم ممکن است بیشتر و کامل تر  مورد بررسی قرار گیرد . تا 78% از بیماران  مبتلا  به آسم  مبتلا به رینیت آلرژیک هستند و 38 % بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک آسم دارند . رینیت آلرژیک  در همراهی  با حملات آسم بدتر می شود و  درمان التهاب  بینی از شدت  برونکواسپاسم ،مراجعات  به بخش  اروژانس  به علت  آسم  و بستری شدن  در بیمارستان  خواهد  کاست .  ترشحات پشت بینی  که در زمینه  رینیت آلرژیک  وجود دارند  معمولا منجر  به سرفه دائمی  یا راجعه  می شوند .  انسداد شپور استاش  و تجمع  مایع در گوش  میانی از عوارض شایع هستند . التهاب آلرژیک  مزمن منجر  به هیپرتروفی آدنوئید ها و لوزه  ها می شود  که  ممکن است  با انسداد  شیپور استاش ،تجمع  مایع سروزی ،اوتیت مدیا  و آپنه انسدادی خواب در ارتباط  باشد. رینیت آلرژیک به شدت با  خرخر کودکان مرتبط است . ارتباط  میان رینیت  و ناهنجاری  های  خواب  و خستگی  روزانه ناشی  از آن  به خوبی ثابت شده است ،اما مکانیزم های آن هنوز نامعلوم  است .

از شاخص های کیفیت زندگی برای نشان دادن  اثرات  بیماری و نتایج مداخلات  درمانی استفاده می شود . پرسش ناحیه کیفیت زندگی  در رینوکونژونکتیویت کودکان (PRala) برای  کودکان 6 تا 12 ساله و RQLQبالیغی  برای بیماران 12 تا 17 ساله  مناسب است .

با تشکر مدیریت سایت دکتر پروانه

سایر مطالب مفید

رینیت آلرژیک

تظاهرات بالینی رینیت آلرژیک

درمان آلرژی

منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم .

پاسخ