واکنش نامطلوب به دارو ها

واکنش نامطلوب به دارو ها

واکنش نامطلوب به داروها را به دو نوع اصلی واکنش های قابل پیش بینی (نوع A)   و غیر قابل پیش بینی )نوع B)   تقسیم کرد . واکنش نامطلوب به دارو ها ،شامل سمیت دارویی ، تداخل دارویی و اثرات نامطلوب ،وابسته به دوز هستند  و می توانند وابسته به عملکرد فارماکولوژیک دارو باشند  و ممکن است در بیماران فاقد هر گونه حساسیت انحصاری رخ دهند .

واکنش های نامطلوب به دارو ها که غیر قابل پیش بینی هستند ،غیر وابسته به دوز می باشند و غالبا به عملکرد فارماکولوژیک دارو ربطی ندارند و در بیمارانی که از نظر ژنتیکی مستعد هستند، اتفاق می افتند . اینها شامل واکنش های ایدیوسنکراتیک ،واکنش های آلرژیک (افزایش حساسیت )،و واکنش های آلرژی کاذب هستند . واکنش های آلرژیک نیاز به حساس  شدن قبلی دارند ،به صورت علایم و نتشلانه های مشخص کننده یک مکانیسم آلرژیک زمینه ای مانند کهیر یا آنژیوادم تظاهر می کنند  و در افرادی که  از نظر ژنتیکی حساس هستند ،رخ می دهند . آن ها می توانند با مقادیری که به طور قابل ملاحظه کمتر از محدوده درمانی است رخ دهند . واکنش های آلرژی کاذب بیشتر شبیه به واکنش های آلرژیک هخستند ولی با این حقیقت که مکانیسم ایمونولوژیک در آن دخالت ندارد ،افتراق داده می شوند . دیده شده که آنتی ژن های غیر وابسته دارای واکنش متقاطع باعث القا حساسیت می شوند که به صورت آلرژی دارویی تظاهر می کند .

واکنش نامطلوب به دارو ها

واکنش نامطلوب به دارو ها

واکنش نامطلوب به دارو ها در افراد مبتلا به آنافیلاکسی

در بیماران دچار آنافیلاکسی ناشی از Cetuximab آنتی بادی های IgE در نمونه های قبل از درمان پیدا شده که برای گالاکتوز –آلفا -1 و 3 گالاکتوز اختصاصی هستند ،این ماده در بخش اتصال آنتی ژن زنجیره سنگین   Cetuximab   وجود دارد و شبیه ساختمان گروه های خونی ABO  است .

اپیدمیولوژی

انسیدانس واکنش های نامطلوب به دارو ها در جمعیت عادی و کودکان ناشناخته است . هر چند شواهد بر گرفته از بیماران بستری در بیمارستان ها نشان می دهد که این میزان 6/7 درصد است ،با انسیدانس ./32 درصد برای واکنش های نامطلوب کشنده  دارویی بانک های اطلاعاتی مانند FDA  احتمالا از کمبود گزارش رنج می برند . واکنش های پوستی شایع ترین شکل واکنش نامطلوب به دارو ها هستند ،آمپی سیلین ،آموکسی سیلین ،پنی سیلین و کوتریموکسازول شایع ترین دارو های متهم هستند . هر چند بیشتر واکنش های نامطلوب  به دارون ها به نظر نمی رسد ماهیت آلرژیک داشته باشند ،6-10 درزصد ان ها را می توان به مکانیسم ایمونولوژیک یا آلرژیک نسبت داد . مهم تر اینکه ،با توجه به احتمال بالای بروز بیماری های آلرژیک ،این واکنش ها باید قابل پیش گیری باشند و اطلاعات مداخلات بر پایه تکنولوژی ممکن است به خصوص برای کاهش خطر تماس مفید باشد .

 دکتر پروانه فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی بهترین روش های درمان را انتخاب می کنند . شما می توانید برای مشاوره و مراجعه از با شماره های زیر تماس بگیرید : 88878131 – 88192807 – 88192808
اینستاگرام
تلگرام

بیماری زایی و تظاهرات بالینی

واکنش های نامطلوب با واسطه ایمنی بر اساس تقسیم بندی ژل و کومبس تقسیم شده اند : واکنش های افزایش حساسیت فوری (نوع I). واکنش های انتی بادی سیتوتوکسیک نوع (II)،واکنش های کمپلکس ایمنی نوع (III)،و واکنش های افزایش حساسیت تاخیری نوع (IV) . واکنش های افزایش حساسیت فوری ،زمانی رخ می دهد که یک دارو یا متابولیت آن دارو با آنتی بادی های IgE اختصاصی از قبل ساخته شده علیه دارو  که به سطح ماست سل ها و بازوفیل ها ی در گردش متصل شده اند ،واکنش دهد . اتصال متقاطع IgE های مجاور  متصل به گیرنده  توسط آنتی ژن باعث آزاد شدن  واسطه های جدید و از قبل ساخته شده ماننده هیستامین و لکوترین ها می شود که در ایجاد علایم بالینی کهیر ،انقباض برونش،یا آنافیلاکسی دخالت دارند . واکنش های سیتوتوکسیک با دخالت آنتی بادی های IgG یا IgM است که آنتی زن دارویی را روی غشا سلول شناسایی می کنند . در حضور کمپلمان سرم ،سلول های پوشیده از آنتی بادی توسط سیستم منوسیت –ماکروفاژ پاک یا تخریب می شوند . مثال های این مورد آنمی همولیتیک و ترومبوسیتوپنی ناشی از دارو  هستند .

واکنش های نامطلوب دارویی خاص ،شامل تب دارویی و راش موربیلیفرم با مصرف آمپی سیلین یا آموکسی سیلین که در عفونت با ویروس اپشتین بار دیده می شود ،به آسانی قابل تقسیم بندی نیست . در حال حاضر مطالعات به نقش سلول های T و ائوزینوفیل ها در واکنش های ماکولوپاپولر تاخیری نسبت به تعدادی از آنتی بیوتیک ها اشاره می کنند .

با تشکر مدیریت سایت دکتر پروانه فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی  بالینی

سایر مطالب مرتبط

آلرژی های غذایی

واکنش های نامطلوب به غذاها

آلرژی دارویی

آلرژی چیست

درمان آلرژی

واکنش های آلرژیک

منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم .

پاسخ