کهیر و آنژیوادم فشاری

کهیر و آنژیوادم فشاری

کهیر ناشی از فشار  با اغلب انواع کهیر یا آنژیوادم متفاوت است  چون علائم آن معمولا 4-6 ساعت بعد  از اعمال فشار  ایجاد  می شود .  این اختلال از نظر  بالینی متنوع است .  بعضی از بیماران ممکن است  از تورم ثانوی به فشار  وپوست  به ظاهر نرمال (بدون کهیر ) شاکی باشند  ،لذا اصطلاح آنژیوادم  مناسب تر است .  سایر ضایعات  غالبا کهیری هستند  و ممکن است با تورم قابل ملاحظه  همراه بوده یا نباشد .  وقتی کهیر داریم ،یک ضایعه انفیلتراسیون  سلولی تک هسته ای  در اطراف  عروق و ادم درم مانند شبیه آن چه  در کهیر  مزمن ایدیوپاتیک وجود دارد ، دیده می شود . علائم در مکان  های لباس تنگ رخ می دهند ،ورم پا  بعد از راه  رفتن  شایع است  و تورم باسن ممکن است  پس  از چند ساعت نشستن واضح باشد  . این وضعیت همراه با کهیر مزمن ایدیوپاتیک وجود دارد  ولی می تواند  به صورت مجزا نیز رخ دهد .  تشخیص با تست چالش تایید می شود که در آن  فشار عمودی به پوست اعمال می شود .

کهیر-و-آنژیوادم-فشاری

کهیر آفتابی

کهیر آفتابی یک اختلال نادر است که کهیر 1-3 دقیقه پس از  قرار گرفتن  در معرض خورشید رخ می دهد  . معمولا ابتدا  خارش در عرض 30 ثانیه رخ می دهد ،سپس ادم محدود به  ناحیه ای که در معرض نور بوده است و توسط ناحیه قرمز  برجسته ناشی از رفلکس آکسونی  احاطه شده دیده  می شود . معمولا در عرض 1-3 ساعت پس از  قطع تماس با خورشید  ضایعات  ناپدید می شوند .  وقتی مناطق بزرگی  از بدن  در معرض  قرار گرفته باشند  ممکن است علائم منتشر شامل  ویز و خس خس ایجاد شوند  .بر اساس :1)طول  موجی از نور  که باعث  القا  ضایعات پوستی می شوند  و  2)قابلیت یا عدم  قابلیت انتقال پاسیو اختلال از طریق IgE کهیر آفتابی به 6 نوع تقسیم شده است .  اختلال متابولیک نادر پورفیری  اریتروپویتیک می تواند  با کهیر آفتابی اشتباه شود چون وقتی پوست در معرض نور آفتاب  قرار می گیرد  بلافاصله دچار   خارش و سوزش می شود .  در پروتوپورفیری  اریتروپویتیک ،گلبول های قرمز خون  در برابر  اشعه  اولتراویوله  فلورسانس پیدا می کنند .

کهیر ناشی از آب

بیمارانی که کهیر ناشی از آب  دارند پس از تماس  با آب ،بدون توجه  به حرارت آن ،دچار کهیر های کوچک  می شوند  و به این  ترتیب  از بیماران  مبتلا  به کهیر سرما یا کهیر کولینرژیک افتراق داده می شوند .  کاربرد  مستقیم کمپرس آب روی پوست به عنوان  آزمایش بررسی وجود کهیر  ناشی از آب  در نظر گرفته می شود .

با تشکر مدیریت سایت دکتر پروانه

سایر مطالب مفید

درمان آسم

آنافیلاکسی

کهیر و آنژیوادم

درمان آلرژی

منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم .

پاسخ