کهیر و آنژیوادم ایدیوپاتیک مزمن

 کهیر و آنژیوادم ایدیوپاتیک مزمن

یک اختلال نادر با منشا ناشناخته ،کهیر و آنژیوادم  مزمن ایدیوپاتیک است که غالبا با مقادیر آزمایشگاهی طبیعی  همراه است  و شواهدی  از بیماری سیستمیک  در آن وجود ندارد .  به نظر نمی رسد  کهیر مزمن  یک واکنش  پوستی ناشی  از آلرژن باشد  . این اختلال  با واکنش های ناشی  از آلرژن  یا کهیر فیزیکی  که در آن انفیلتراسیون سلول های   تک هسته ای  در اطراف  عروق کوچک  وجود دارند ،متفاوت است . بررسی پوست ،کهیر های انفیلتراتیو را نشان  می دهد  که احتمالا  حاشیه های  برجسته  دارند ، گاهی وقت ها  شکل  یا اندازه  های بسیار  متغیر دارند ولی معمولا گرد هستند .

کهیر-و-آنژیوادم-ایدیوپاتیک-مزمن

بیوپسی  ضایعات تیپیک  انفیلتراسیون سلول های  تک  هسته ای  ،غیر نکروزان  در اطراف عروق  را نشان می دهد  . بسیاری   از انواع  روند های  هیستوپاتولوژیک  می توانند   در پوست رخ  دهند  و به صورت کهیر ظاهر شوند  . بیماران با  کمبود کمپلمان خون و  واسکولیت جلدی  می توانند  کهیر  و یا  آنژیوادم داشته باشند . بیوپسی   این  ضایعات  در بیماران  مبتلا  به کهیر ،آرترالژی ،میالژی و افزایش  سرعت رسوب  گلبول های قرمز (ESR)  می توانند  نکروز  فیبرینویید  با  انفیلتراسیون  نوتروفیلی غالب را نشان   دهد .  ضایعات کهیری   ممکن است  از نظر  بالینی  از آن  چه  در موارد تیپیک  غیرواسکولیت دیده می شود  غیر قابل افتراق باشند  .

افزایش همراهی کهیر مزمن با آنتی بادی های  آنتی تیروئید  وجود دارد .  بیماران مبتلا  معمولا آنتی بادی علیه  تیروگلوبولین یا  آنتی  ژن های مشتق  از میکروزوم  دارند  حتی اگر  چه ممکن است  یوتیرویید باشند .

تشخیص

تشخیص کهیر حاد  و مزمن اساسا بالینی است  و نیاز به آگاهی  پزشک از انواع مختلف کهیر دارد .

کهیر برجستگی  گذرا ،خارش دار  ،قرمز ، همراه با سطح  صاف  و ادم  است که ممکن است سخت و دردناک شود .  ضایعات می توانند  به هم پیوسته  و تشکیل  ضایعات چند حلقه ای ،جا به جا شوند  یا گرد  را بدهند ،ضایعات منفرد   معمولا 20 دقیقه  تا 3 ساعت  طول می کشند  و به ندرت  بیش از 24 ساعت باقی  می مانند . غالبا  ضایعات فقط  در یک محل ناپدید  می شوند  تا در محل  دیگری ظاهر شوند  . آنژیوادم بافت های زیر جلدی  عمیق تر را  در محل هایی  مانند پلک ها ،لب ها ، زبان ،ژنیتال و  پشت دست و  پا  گرفتار می کند .

دارو ها و  غذاها شایع ترین علل کهیر حاد  هستند  . تست پوستی آلرژی  برای غذاها به خصوص در مواردی که شواهدی   در تاریخچه  وجود دارد می توانند  در تشخیص علل  کهیر حاد   کمک کند .

با تشکر مدیریت سایت دکتر پروانه

سایر مطالب مفید

کهیر و آنژیوادم فشاری

کهیر فیزیکی

کهیر و آنژیوادم

درمان آلرژی

منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم .

پاسخ