آرشیو روزانه: ژانویه 6, 2019

کهیر چیست؟

کهیر چیست؟ حساسیت پوستی کهیر یکی از شکایت های شایع در مطب پزشکان عمومی، متخصصین اطفال، متخصصین داخلی، متخصصین پوست و حتی اورژانس ها و مراکز پزشکی می باشد. اگر کهیر کوتاه مدت باشد معمولا توجه ویژه ای را برای بیماران و پزشکان ایجاد نمی کند ولی در صورتی که طول بکشد توجهات زیادی را […]

read more »