آرشیو روزانه: ژانویه 14, 2019

حساسیت پوستی در کودکان

حساسیت پوستی در کودکان حساسیت چیست؟ زمانی که سیستم ایمنی بدن حساس شده و مواد غیر مضر را به عنوان دشمن شناسایی کند حساسیت به وجود می آید در بروز حساسیت ها سیستم ایمنی با تشخیص اشتباه، مواد خارجی بی ضرر را مهاجم شناخته و به آنها حمله می کند. کودکان نسبت به بزرگسالان، پوست […]

read more »